Sklep Armadeo.pl - Łazienki, wyposażenie łazienek oraz kuchni

Przejdź do strony główej »

99% klientów poleca sklep Armadeo.pl
99% klientów poleca Armadeo.pl

Nie masz jeszcze produktów w koszyku.


Nawigacja w kategorii:

Odbierz osobiście: Kraków

Aktualnie przebywasz w:

Regulamin sklepu internetowego Armadeo.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Armadeo.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu armadeo.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy armadeo.pl dostępny pod adresem http://www.armadeo.pl i pod adresem ul. Rydla 57, 30-087 Kraków prowadzony jest przez firmę JAAR FHU Rafał Radecki, ul. Wesele 30/1, 30-127 Kraków NIP: 869-162-29-83, REGON: 120682067.


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep armadeo.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu armatury wodnej, kanalizacyjnej, c.o.o., sprzętu i wyposażenia mieszkań oraz innych przez stronę internetową o adresie http://www.armadeo.pl. Szczegółowy zakres oferty jest równoznaczny z ofertą prezentowaną w danym momencie na stronach http://www.armadeo.pl.

KUPUJĄCY

2. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

PRODUKTY

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie armadeo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w przeznaczonym do tego dziale mogą być oferowane towary używane, serwisowane bądź uszkodzone.

Sklep Armadeo.pl umożliwia Klientom zamieszczanie recenzji i opinii na temat produktów na stronach www.armadeo.pl. Informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane i podlega zgłoszeniu właściwym organom odpowiedzialnym za ściganie takich zachowań. Informacje takie nie uzyskają ponadto weryfikacji administratora i nie zostaną opublikowane.

CENY

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych armadeo.pl są podawane w polskich złotych (PLN). Cena każdego produktu podawana jest w postaci brutto i neto. Ceny brutto zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT. Ceny prezentowane na stronach Armadeo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Ceną wiążącą dla stron jest cena, która została potwierdzona przez Klienta w momencie potwierdzenia zamówienia. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

5. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym armadeo.pl wystawiane są paragony fiskalne, faktury imienne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis Klienta - jako Nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na niego jako podmiot gospodarczy.

ZAMÓWIENIA

6. Zamówienie w sklepie internetowym armadeo.pl można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej, obsługa tzw. ciasteczek. Wyboru produktów dokonuje się on-line, umieszczając je w „koszyku”, którego zawartość jest następnie rejestrowana przez system informatyczny Sklepu. Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia (przyciśnięcie przycisku „potwierdzam zamówienie") do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość z parametrami transakcji i potwierdzeniem dokonanego zamówienia.

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: sklep@armadeo.pl. Zamówienie takie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem,

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym preferowaną formą składania zamówień jest ich składanie przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9.00-17.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W tym czasie do Klienta zostanie wysłany e-mail z informacją o parametrach transakcji, w tym terminie wydania towaru do wysyłki. Dopuszcza się również telefoniczną formę potwierdzenia zamówienia.

MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY

8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili uzgodnienia drogą e-mailową treści zamówienia wysłanego przez Klienta lub osobę występującą w jego imieniu akceptującego warunki określone przez Armadeo.pl dotyczące sposobu realizacji tego zamówienia lub, jeśli wskaże taką możliwość pracownik Armadeo.pl, w momencie zapłaty zaliczki lub za całe zamówienie.

9. Dokonana przez Klienta wpłata zaliczki na poczet towaru będącego przedmiotem zawartej umowy sprzedaży zaliczana jest na poczet ceny wynikającej z umowy sprzedaży.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas ten zależy od dostępności zamawianych towarów w magazynie Armadeo.pl lub w magazynach dostawców. W przypadku zamówień składających się z więcej niż jednego towaru, czas zależy od dostępności wszystkich towarów, gdyż przesyłki są wysyłane dopiero po skompletowaniu wszystkich elementów zamówienia. Istnieje możliwość podzielenia zamówienia na partie, Klient musi jednak takie przypadki uzgodnić indywidualnie ze sprzedawcą.

W przypadku produktów, o których na stronach www.armadeo.pl dostępne są informacje na temat ich dostępności, dane takie należy traktować informacyjnie. Wiążące w tym zakresie są terminy zawarte w potwierdzeniu zamówienia.

Jeśli na stronie danego produktu nie podano informacji na temat terminu jego dostawy, to zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 31 marca 2000r. nr 22, poz. 271), dotrze on do Klienta w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.

Towary, w których powyższy termin nie jest gwarantowany są z reguły produktami wytwarzanymi w krótszych seriach i na zamówienie lub nowościami, a konieczność dłuższego oczekiwania jest w ich przypadku wskazana w opisie danego produktu.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

11. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia:

a) Realizacja zamówienia rozpoczyna się w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

- w przypadku wyboru płatności przelewem - w momencie zaksięgowania na koncie sprzedającego przelewu na pełną kwotę obejmującą całkowitą wartość sprzedanych towarów wraz z kosztami dodatkowymi, w tym opłatą za dostarczenie towaru
- w przypadku płatności za pobraniem – po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia, za wyjątkiem przypadku określonego w p. 13 c) tego regulaminu, kiedy to do rozpoczęcia realizacji konieczne jest uiszczenie zaliczki,

b) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

c) Możliwy jest bezpośredni odbiór towaru przez Klienta z miejsca wskazanego przez sprzedawcę. Warunki takiego odbioru ustalane są podczas potwierdzenia zamówienia.

PŁATNOŚCI

12. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

a) za pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru

b) przedpłatą na konto

c) w przypadku zakupów wszystkich towarów, w szczególności nietypowych, sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo żądania zaliczki.

GWARANCJA

13. Wszystkie fabrycznie nowe produkty dostępne w sklepie Armadeo.pl są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

14. Do każdego fabrycznie nowego towaru dołączona jest karta gwarancyjna. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

15. W przypadku, gdy Nabywcą jest firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, dla niektórych towarów i u wybranych producentów mogą wystąpić ustalone przez nich obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

16. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu Armadeo.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

17. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dotyczy to również oryginalnego opakowania, jeżeli wpływa to na właściwości lub wartość towaru. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do firmy Armadeo.pl na adres kontaktowy (ul. Rydla 57 w Krakowie) osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

18. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania przez Klienta zwrotu towaru na podane przez Klienta konto.

19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (dotyczy to m.in. zakupu towarów, co do których Armadeo.pl informuje przed sprzedażą, że są uszkodzone opisując zakres uszkodzeń)

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

20. W przypadku nie odebrania zamówienia przez Klienta w przeciągu dwóch tygodni od daty dostarczenia go do Punktu Odbioru Osobistego, zamówienie zostanie anulowane a w przypadku przedpłaty, pieniądze zwrócone na konto Klienta. Możliwe jest wydłużenie tego terminu w porozumieniu ze sprzedawcą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

21. Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

22. W chwili odbioru przesyłki z placówki pocztowej lub od kuriera należy sprawdzić będąc jeszcze w placówce pocztowej, w której dokonujemy odbioru lub odpowiednio w obecności kuriera dostarczającego nam przesyłkę czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie – należy tego dokonać poprzez otworzenie opakowania i weryfikacje stanu samego towaru. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest wskazane do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku, gdy towar nosi znamiona uszkodzenia lub jest niekompletny należy w obecności kuriera dostarczającego nam przesyłkę lub w placówce pocztowej w której dokonujemy odbioru sporządzić protokół szkody. Następnie, należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Armadeo.pl, a protokół szkody przesłać listem poleconym na adres centrali Armadeo.pl w Krakowie. Protokół szkody powinien być nadesłany w terminie 7 dni roboczych od jego sporządzenia.

23. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

24. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pisemną reklamacją należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej na adres sklepu Armadeo.pl. Koszty przesyłki w przypadku uzasadnionej reklamacji pokrywa Sprzedawca, w innym wypadku Klient. Reklamacja musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać określenie dlaczego i w jakim zakresie towar jest niezgodny z umową, a także precyzyjnie określać, jakiej formy reklamacji Klient się domaga (naprawa, wymiana towaru, odstąpienie od umowy itp.)

25. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

26. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienie lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

27. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni.

28. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie, chemicznie lub z innych przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

29. W przypadku gdy kupującym nie jest osoba fizyczna, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

30. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

31. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych – firmy Armadeo.pl, w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną).

32. Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Armadeo.pl w celu realizacji zamówienia.

33. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupęa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Sklep uczestniczy także w programie „Jakość Obsługi" w ramach usługi świadczonej przez Opineo sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, KRS 0000357466, NIP: 897-176-26-04, polegającym na przesyłaniu do Użytkowników za pośednictwem poczty elektronicznej ankient służących uzyskaniu od Użytkowników opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie Opineo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

34. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro i Opineo sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro i Opineo sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiet wskazanych w punkcie 33.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35. Informacje i ceny znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.armadeo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

36. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

37. Różnice wynikające z postrzegania przez Klienta towaru za pośrednictwem jego sprzętu komputerowego (np. różnice w kolorach) i wynikające z parametrów i ustawień tego sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu towaru.

38. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Proszę czekać...

Produkt został dodany.
Produkt został usunięty z koszyka.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
x